Naše činnost

Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků (SVOB) existuje od roku 2007 pod záštitou České společnosti ornitologické jako její pracovní skupina. SVOB volně navazuje na skupinu pro výzkum bahňáků v České a Slovenské republice, která fungovala 30 let (do 1998) pod vedením V. Hájka a později P. Žďárka. Náplní skupiny bylo převážně kroužkování a zjišťování biometrických údajů bahňáků. Činnost byla prováděna i na území dnešní SR. Výroční zprávy a oběžníky skupiny si můžete stáhnout zde.
SVOB se zaměřuje spíše na sběr faunistických dat, projekty pro jednotlivé druhy, praktickou ochranu bahňáků a jejich prostředí. Dále na propagaci ochranářských aktivit, komunikaci mezi aktivními bahňákáři a zahraniční spolupráci, přestože kroužkování i nadále zůstává nedílnou součástí činnosti SVOB. V čele pracovní skupiny stojí výbor SVOB, který je volen členskou základnou na 4 roky. Výbor se skládá z koordinátora, zástupce koordinátora a člena výboru. Každoročně je pořádána podzimní členská schůze a bahňákářský víkend. Každý člen ke konci roku posílá svou výroční zprávu o bahňákářské činnosti (výsledky z projektů SVOB, svá faunistická pozorování atd.). Zpráva je posléze uveřejněna v Interním oběžníku členů SVOB, faunistická pozorování zapracována do databáze SVOB, výběr nejzajímavějších je každoročně publikován v časopise Vanellus.
Vanellus je popularizačně odborný, elektronický časopis SVOB, který vychází zpravidla jednou ročně v předjarním období. V něm jsou publikovány recenzované odborné články (výsledky vědecké práce, review, úvahy), zajímavá pozorování, kroužkovací zprávy, postřehy z konferencí, cestopisné, fotografické a další příspěvky týkající se skupiny bahňáků v jejím tradičním pojetí. Všechny čísla časopisu Vanellus jsou ke stažení zde
Nedílnou součástí naší pracovní skupiny je propagace (zahraniční expedice členů SVOB, exkurze pro veřejnost, prezentace SVOB při pobočkových schůzích ČSO a dalších příležitostech). Úzce spolupracujeme s IWSG (International Wader Study Group), několik členů SVOB je i členy IWSG a pravidelně se účastní zahraničích konferencích IWSG. I ve výkonném výboru IWSG máme svého zástupce. Členové SVOB se také zúčastnili mezinárodních expedic za kolihou tenkozobou do Egypta či Srbska a za jespákem lžícozobým na Čukotku.
Pokud se Vám líbí naše činnost, chcete více informací, nebo se chcete stát členem SVOB a aktivně se na ní podílet, kontaktujte nás (více v sekci členství).
V případě, že máte nějaké připomínky k našim webovým stránkám nebo byste chtěli zveřejnit vaše fotky bahňáků, článek nebo pozvánku na ornitologickou akci, neváhejte kontaktovat našeho webmastera (email: k.chmel@seznam.cz).