Září 2016

Světový den bahňáků – úterý 6. září 2016 – přidejte se!


 

 

Na 6. září byl vyhlášen světový den bahňáků (World Shorebirds Day) za účelem co nejvíce zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti ochrany a výzkumu těchto jedinečných, zpravidla extrémně daleko migrujících, často ohrožených a silně ubývajících druhů ptáků.
Letos se jedná o třetí ročník akce.

více informací v Angličtině naleznete zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com/

Společně s řadou propagačních akcí se uskuteční Celosvětové sčítání bahňáků (Global Shorebird Counts) – právě ve dnech 2–6. září 2016. Je možné si předem zaregistrovat sčítací lokality, ale není to nutné.

více informací zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com/global-shorebird-counting/

V České republice bychom rádi přispěli co nejintenzivnějším sčítáním bahňáků v následujících dnech, zejména v během nadcházejícího víkendu. Je to jednoduché – vydejme se od pátku do úterý k rybníkům, mokřinám, do polí a sčítejme bahňáky, mohou být kdekoliv J

K odevzdání dat bude primárně využita všem dobře známá databáze ČSO www.birds.cz. Zadávejte prosím do databáze všechna svá zjištění bahňáků běhěm pěti dní 2.–6. září 2016 kdekoliv na území ČR, nezapomeňte vyplnit GPS souřadnice lokality. Vhodné bude rovněž doplnit čas pozorování na lokalitě, biotop a jakékoliv podrobnosti. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na: kubelkav(zavináč)gmail.com.

Tak se těším na Vaši spolupráci a jsem zvědav kolik druhů a kolik jedinců bahňáků zvládneme během následujících dní v ČR zaznamenat. Každý může přispět! Ukažme světu, že i v ČR je možné zastihnout nemalé množství bahňáků a společně oslavme jejich jedinečnost!

 

Vojtěch Kubelka, koordinátor Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Prosinec 2015

Vanellus 10

Přečtěte si nové číslo našeho zpravodaje: Vanellus 10

Září 2015

Úspěšně proběhly doprovodné akce ke Světovému dni bahňáků 2015!

Dne 6. září se konal podruhé celosvětový svátek bahňáků – těch v řadě ohledů jedinečných ptačích světoběžníků. Vedle víkendového sčítání bahňáků, do kterého se po celé ČR zapojila řada pozorovatelů, kteří doposud do databáze ČSO vyplnili již více než tři stovky záznamů, se na jihu Čech uskutečnily dvě doprovodné akce.

V sobotu 5.9. 2015 odpoledne byla uspořádána za bahňáky exkurze pro veřejnost. Na hrázi u rybníka Domin v PR Vrbenské rybníky se sešlo celkem 25 účastníků, z toho osm dětí. Na upuštěném Dominu bylo možné pozorovat několik druhů bahňáků: bekasiny otavní, vodouše bahenní, vodouše kropenatého, pisíky obecné a vzácné břehouše černoocasé – tři mladé ptáky, u kterých existuje důvodné podezření, že se mohli letos na Českobudějovicku i vylíhnout.

Někteří účastníci o svátku bahňáků vůbec nevěděli a část z nich byla překvapená vůbec existencí bahňáků! Všichni si však se zájmem vyposlechli zajímavosti ze života sledovaných druhů, zatímco se objekty oslav živily na bahnech před nimi. Akce se rozhodně povedla a splnila svůj účel – zvýšit povědomí o zajímavosti, důležitosti a ochraně bahňáků mezi širokou veřejností.

Ucpání hráze se ukázalo jako dobrá strategie pro přilákání náhodných kolemjdoucích k připraveným dalekohledům

Ucpání hráze se ukázalo jako dobrá strategie pro přilákání náhodných kolemjdoucích k připraveným dalekohledům. Foto: Darina Kubelková


Světový den bahňáků

Přidejte se v neděli 6. září 2015

 

Na 6. září byl vyhlášen světový den bahňáků (World Shorebirds Day) za účelem co nejvíce zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti ochrany a výzkumu těchto jedinečných, zpravidla extrémně daleko migrujících, často ohrožených a silně ubývajících druhů ptáků. Letos se jedná o druhý ročník akce.

více informací naleznete zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com/ Společně s řadou propagačních akcí se uskuteční Celosvětové sčítání bahňáků (Global Shorebird Counts) – právě o víkendu 4–6. září 2015. Je možné si předem zaregistrovat sčítací lokality, ale není to nutné.

více informací zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com/global-shorebird-counting/

V České republice bychom rádi přispěli co nejintenzivnějším sčítáním bahňáků daný víkend. Je to jednoduché – vydejme se od pátku do neděle k rybníkům, mokřinám, do polí a sčítejme bahňáky, mohou být kdekoliv!!

K odevzdání dat bude primárně využita všem dobře známá databáze ČSO www.birds.cz. Zadávejte prosím do databáze všechna svá zjištění bahňáků o víkendu od pátku do neděle 4.–6. Září 2015 kdekoliv na území ČR, nezapomeňte vyplnit GPS souřadnice lokality. Vhodné bude rovněž doplnit čas pozorování na lokalitě, biotop a jakékoliv podrobnosti.

Kromě sčítání bahňáků pravděpodobně proběhnou doprovodné akce, o kterých se můžete dozvědět na stránkách Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR, pracovní skupiny ČSO: http://svob.czweb.org/. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na: kubelkav(zavináč)gmail.com.

Tak se těším na Vaši spolupráci a jsem zvědav kolik druhů a kolik jedinců bahňáků zvládneme v sobotu v ČR zaznamenat. Každý může přispět! Ukažme světu, že i v ČR je možné zastihnout nemalé množství bahňáků a společně oslavme jejich jedinečnost!

 

Vojtěch Kubelka, koordinátor Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR


Říjen 2014

Mezinárodní sčítání protahujících kulíků zlatých – přidejte se! 11.–12. 10. 2014

 

O víkendu 11.–12. 10. 2014 proběhne napříč celou Evropou monitoring podzimního průtahu kulíků zlatých (Pluvialis apricaria), stejně jako v letech 2008 a 2003 pod koordinací mezinárodní skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků (International Wader Study Group). Společně s kulíkem zlatým je propagováno také sčítání čejek chocholatých (Vanellus vanellus).
Již v roce 2008 sčítání protahujících kulíků zlatých v ČR organizovala Skupina pro výzkum a ochranu byhňáků v ČR (SVOB, http://svob.czweb.org/) a tak tomu je i letos. Pomozte nám shromáždit reprezentativní údaje o protahujících kulících zlatých na našem území!
1) o víkendu 11.–12. 10. 2014 se vydejte do terénu a hledejte kulíky zlaté
- vedle den upuštěných rybníků se kulíci zlatí na podzimním průtahu často zdržují na polích či pastvinách daleko od vody, zpravidla ve společnosti čejek chocholatých
2) zaznamenávejte všechny kulíky zlaté i čejky chocholaté, které zjistíte – včetně prostředí, ve kterém se nacházejí
3) do známé databáze ČSO (http://www.birds.cz/avif/) vkládejte všechna svá pozorování kulíků zlatých a čejek chocholatých včetně GPS souřadnic, biotop uveďte do poznámky
- vkládejte prosím i čas pozorování a zdůrazněte informaci, zdali byli kulíci zlatí sami, nebo se nacházeli ve společnosti jiných bahňáků
4) negativní zjištění nelze zadávat do databáze, ale jsou rovněž důležitá, pošlete mi je na e-mail: kubelkav(zavinac)gmail.com
- pro zjištění celkového úsilí hledání kulíků zlatých v ČR jsou nezbytné i negativní záznamy, zašlete mi prosím slovní popis nebo mapu oblasti s vyznačenou trasou, kde jste o víkendu kulíky zlaté hledali, ale nenašli (případně objevili a tyto záznamy najdu v databázi)
- do databáze určitě bude užitečné vložit i další pozorování kulíků v průběhu celého října, negativní záznamy jsou důležité pouze z víkendu 11.–12. 10. 2014

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě. Těším se na Vaši spolupráci!
Vojtěch Kubelka,
koordinátor Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Září 2014

Světový den bahňáků – sobota 6. září 2014 – přidejte se! 

Na 6. září byl vyhlášen světový den bahňáků (World Shorebird Day) za účelem co nejvíce zvýšit povědomí veřejnosti  o důležitosti ochrany a výzkumu těchto jedinečných, zpravidla extrémně migrujících a často ohrožených, silně ubývajících druhů ptáků.

více informací zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com

Společně s řadou propagačních akcí se uskuteční Celosvětové sčítání bahňáků (Global Shorebird Counts) – právě v sobotu 6. září 2014. Je možné si předem zaregistrovat sčítací lokalitu, ale není to nutné.

více informací zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com/global-shorebird-counting

V České republice bychom rádi přispěli zejména co nejintenzivnějším sčítáním bahňáků v tento den. Je to jednoduché – vydejme se v sobotu k rybníkům, mokřinám, do polí a sčítejme bahňáky, mohou být kdekoliv.

K odevzdání dat bude využita všem dobře známá databáze ČSO www.birds.cz. Zadávejte prosím do databáze všechna zjištění bahňáků v sobotu 6. září kdekoliv na území ČR, nezapomeňte vyplnit GPS souřadnice lokality. Vhodné bude rovněž doplnit čas pozorování na lokalitě, biotop a jakékoliv podrobnosti.

Kromě sčítání bahňáků pravděpodobně proběhnou doprovodné akce, o kterých se můžete dozvědět na stránkách Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR, pracovní skupiny ČSO: http://svob.czweb.org/. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na: kubelkav(zavináč)gmail.com.

Tak se těším na Vaši spolupráci a jsem zvědav kolik druhů a kolik jedinců bahňáků zvládneme v sobotu v ČR zaznamenat. Každý může přispět! Ukažme světu, že i v ČR je možné zastihnout nemalé množství bahňáků a společně oslavme jejich jedinečnost!

 

Vojtěch Kubelka, koordinátor Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doprovodná akce v jižních čechách:

„Malá oslava jedinečnosti bahňáků“

Kdy: neděle 7. 9. 2014 od 19:30
Kde
: České Budějovice, Hostinec U černého koníčka, Žižkova ulice

Program: promítání fotek a videí bahňáků z celého světa, povídání o jejich ohrožení a možnostech ochrany, aktuální stav bahňáků u nás…
Svou účast mi prosím nejlépe nahlaste předem na kubelkav(zavinac)gmail.com
Zváni jsou všichni příznivci bahňáků 

 


Červen 2014

Přečtěte si nové číslo našeho zpravodaje: Vanellus 9

(Plná verze s kvalitním rozlišením fotografií)Březen 2014

 

Čejkování 2014


Tradiční jarní akce bahňákářů zaměřená na hledání čejčích hnízd již brzo vypukne ve východních Čechách a na jihu Čech. Prožijte nezapomenutelné chvíle s čejkami a s ostatními členy SVOB. Více informací se dozvíte 
zde.

 

Nezařazeno|12. března 2014|trvalý odkaz
Březen 2013

 

Pročtěte si právě vydané další číslo našeho zpravodaje: Vanellus 8 

(plná verze s kvalitním rozlišením fotografií)