Mezinárodní sčítání protahujících kulíků zlatých – přidejte se! 17.–18. 10. 2020

O víkendu 17.–18. 10.2020 proběhne napříč celou Evropou monitoring podzimního průtahu kulíků zlatých (Pluvialis apricaria), stejně jako v letech 2014 a 2008 pod koordinací mezinárodní skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků (International Wader Study Group). Společně s kulíkem zlatým je propagováno také sčítání čejek chocholatých (Vanellus vanellus) a kolih velkých (Numenius arquata). Již v letech 2008 a 2014 sčítání protahujících kulíků zlatých v ČR organizovala Skupina pro výzkum a ochranu byhňáků v ČR a tak tomu je i letos. Pomozte nám shromáždit reprezentativní údaje o protahujících kulících zlatých na našem území!

1) o víkendu 17.–18. 10. 2020 se vydejte do terénu a hledejte kulíky zlaté – vedle den upuštěných rybníků se kulíci zlatí na podzimním průtahu často zdržují na polích či pastvinách daleko od vody, zpravidla ve společnosti čejek chocholatých

2) zaznamenávejte všechny kulíky zlaté i čejky chocholaté a kolihy velké, které zjistíte – včetně prostředí, ve kterém se nacházejí

3) do známé databáze ČSO (http://www.birds.cz/avif/) vkládejte všechna svá pozorování kulíků zlatých a čejek chocholatých včetně GPS souřadnic, biotop uveďte do poznámky – vkládejte prosím i čas pozorování a zdůrazněte informaci, zdali byli kulíci zlatí sami, nebo se nacházeli ve společnosti jiných bahňáků

4) negativní zjištění nelze zadávat do databáze, ale jsou rovněž důležitá, pošlete mi je na e-mail: kubelkav(zavinac)gmail.com – pro zjištění celkového úsilí hledání kulíků zlatých v ČR jsou nezbytné i negativní záznamy, zašlete mi prosím slovní popis nebo mapu oblasti s vyznačenou trasou, kde jste o víkendu kulíky zlaté hledali, ale nenašli (případně objevili a tyto záznamy najdu v databázi) – do databáze určitě bude užitečné vložit i další pozorování kulíků v průběhu celého října, či listopadu, negativní záznamy jsou důležité pouze z víkendu 17.–18. 10. 2020

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

Těším se na Vaši spolupráci! Vojtěch Kubelka, koordinátor Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Světový den bahňáků neděle 6. září 2020 přidejte se!

Na 6. září byl vyhlášen světový den bahňáků (World Shorebirds Day) za účelem co nejvíce zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti ochrany a výzkumu těchto jedinečných, zpravidla extrémně daleko migrujících, často ohrožených a silně ubývajících druhů ptáků.

Letos se jedná o sedmý ročník akce.

více informací v Angličtině naleznete zde:

https://www.worldshorebirdsday.org/

Společně s řadou propagačních akcí se uskuteční Celosvětové sčítání bahňáků (Global Shorebird Counts) – právě ve dnech 3.–9. září 2020. Je možné si předem zaregistrovat sčítací lokality, ale není to nutné.

V České republice bychom rádi již tradičně přispěli co nejintenzivnějším sčítáním bahňáků. Je to jednoduché – vydejme se k rybníkům, mokřinám, do polí a sčítejme bahňáky, mohou být kdekoliv.

K odevzdání dat bude primárně využita všem dobře známá databáze ČSO www.birds.cz. Zadávejte prosím do databáze všechna svá zjištění bahňáků běhěm sedmi dní 3.–9. září 2020 kdekoliv na území ČR, nezapomeňte vyplnit GPS souřadnice lokality. Vhodné bude rovněž doplnit čas pozorování na lokalitě, biotop a jakékoliv podrobnosti. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na: kubelkav(zavináč)gmail.com.

Tak se těším na Vaši spolupráci a jsem zvědav kolik druhů a kolik jedinců bahňáků zvládneme letos během začátku září dní v ČR zaznamenat. Každý může přispět! Ukažme světu, že i v ČR je možné zastihnout nemalé množství bahňáků a společně oslavme jejich jedinečnost!

 

Vojtěch Kubelka, koordinátor Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Světový den bahňáků

Na 6. září byl vyhlášen světový den bahňáků (World Shorebirds Day) za účelem co nejvíce zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti ochrany a výzkumu těchto jedinečných, zpravidla extrémně daleko migrujících, často ohrožených a silně ubývajících druhů ptáků.
Letos se jedná o čtvrtý ročník akce. Více informací v Angličtině naleznete zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com/2017/07/24/world-shorebirds-day-2017-is-approaching/

Společně s řadou propagačních akcí se uskuteční Celosvětové sčítání bahňáků (Global Shorebird Counts) – právě ve dnech 1–7. září 2017. Je možné si předem zaregistrovat sčítací lokality, ale není to nutné.více informací zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com/2017/07/24/world-shorebirds-day-2017-is-approaching/

V České republice bychom rádi přispěli co nejintenzivnějším sčítáním bahňáků. Je to jednoduché – vydejme se k rybníkům, mokřinám, do polí a sčítejme bahňáky, mohou být kdekoliv.

K odevzdání dat bude primárně využita všem dobře známá databáze ČSO www.birds.cz.
Zadávejte prosím do databáze všechna svá zjištění bahňáků běhěm sedmi dní 1.–7. září 2017 kdekoliv na území ČR, nezapomeňte vyplnit GPS souřadnice lokality. Vhodné bude rovněž doplnit čas pozorování na lokalitě, biotop a jakékoliv podrobnosti. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na: kubelkav(zavináč)gmail.com.

Tak se těším na Vaši spolupráci a jsem zvědav kolik druhů a kolik jedinců bahňáků zvládneme během následujících dní v ČR zaznamenat. Každý může přispět! Ukažme světu, že i v ČR je možné zastihnout nemalé množství bahňáků a společně oslavme jejich jedinečnost!