Pozorování bahňáků

Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB), pracovní skupina České společnosti ornitologické