Slučí hodinovka – zapojte se do monitoringu hlasové a hnízdní aktivity sluky lesní (Scolopax rusticola) v ČR!

Metodiku monitoringu a další podrobnosti naleznete zde